*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розрахунок собівартості видання “Золота лілія” на стадії брошурувально-палітурних робіт

курсовые работы, планирование, учет, контроль и анализ затрат

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 806

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. Планування діяльності підприємства в ринкових умовах 5
1.1. Роль і місце планування в системі економічних відносин в період переходу країни до ринку 5
1.2. Планування як наука 6
1.3. Планування на підприємстві 7
1.4. Система планів на підприємстві 9
РОЗДІЛ ІІ. Розрахунок собівартості видання 13
2.1. Характеристика видання 13
2.2. Технологічний процес та вибір устаткування 14
2.3. Розрахунок виробничої програми 21
2.4. Розрахунок потреби в устаткуванні 24
2.5. Розрахунок чисельності робітників 26
2.5.1. Розрахунок основних робітників 26
2.5.1. Розрахунок допоміжних робітників 28
2.6. Розрахунок основних та допоміжних матеріалів 30
2.7. Розрахунок заробітної плати основних та допоміжних робітників 32
2.8. Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію устаткування 35
2.9. Повна собівартість випуску видання 39
2.10. Визначення оптової ціни продукції й прибутковості виробництва 40
ВИСНОВКИ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45
Вступ (уривки)

Кожна людина, сім’я, колектив, господарство не уявляють свого повсякденного життя без використання усного або письмового плану дій у роботі, відпочинку, фінансових та інших справах на наступний день, місяць, рік, а більш завбачливі обмірковують свої дії на кілька років і навіть десятиліть. З’ясовується, що більше від усіх захищені економічно і соціально та досягають успіхів саме ті, хто належним чи¬ном планує свої дії. 8, с.7
Планування – це особлива форма діяльності, змістом якої є розробка і реалізація планів. План – це кількісне відображення цілей та розробка шляхів їх досягнення.
<...>
Але в умовах ринкової економіки планування стає у багато разів важливішим, оскільки без глибоких розрахунків, без обгрунтування і передбачення різного роду змін у майбутньому, вижити в конкурентній боротьбі дуже важко. Тому методам передба¬чення і планування, як найважливішим складовим управління, необхідно вчитися. 8, с.7
Багаторічний досвід закордонних та українських підприємств довів, що недооцінка планування в умовах ринку, зведення його до мінімуму частіше за все приводить до значних економічних втрат. Досвідчені керівники розуміють, що всі великі бої спочатку виграють на папері - на плані, а тільки після цього у реальному житті. 8, с.6
Даний курсовий проект складається із двох розділів. В першому розділі (огляд літератури) розкрите питання “Планування виробництва в ринкових умовах”. У другому, розрахунковому – наведено визначення всіх показників, що характеризують ефективність випуску дитячого видання Бели Юнгер «Золота лілія» на стадії брошурувально-палітурних процесів. Тут подаються: характеристика видання, опис вибраного устаткуваннядля здійснення технологічного процесу, розрахунок виробничої програми в натуральних одиницях та трудовому вираженні, розрахунок потреби в устаткуванні, чисельності працівників, матеріальних витрат, визначення собівартості продукції, обсягу випуску в грошовому виразі,...
Висновки(уривки)

<...>
Найважливішою функцією підприємства є планування його діяльності.
<...>
У ринкових умовах організація, планування, мотивація, контроль і регулювання, які необхідні для формування і досягнення цілей, повинні бути як результативними, так і ефективними.

У даному курсовому проекті розглянуто ефективність випуску дитячої книжки Бели Юнгер “Золота лілія” на стадії брошуровочно-палітурних процесів. Спочатку був обраний технологічний процес та устаткування для виготовлення виробничої програми, яка складається з таких операцій:
1) Розрізка форзаців;
2) Фальцювання форзаців;
3) Приклейка форзаців:
4) Комплектування блоку;
5) Шиття блоку;
6) Припресовка плівки до палітурки;
7) Розрізка аркушів для палітурки;
8) Розкрой картону на полоси і сторонки;
9) Виготовлення палітурки;
10) Обробка блоку, обрізка з трьох сторін, вставка блоку у палітурку;
11) Контроль;
12) Упаковка готової продукції.
Річна виробнича програма по всіх операціях брошурувально-палітурного цеху складає 4729,13 год.
По проекту було розраховано необхідна кількість устаткування та чисельність робітників, вартість матеріалів, заробітна плата робітників, відрахування у державні фонди, витрати на утримання та експлуатацію обладнання, загальновиробничі, загальногосподарські та комерційні витрати, а також прибутковість виробництва та техніко-економічні показники.
Загальна чисельність промислово-виробничого персоналу складає 7,64 чол. Середньорічна заробітна плата одного робітника – 7143,53 грн., тобто його середньомісячна зарплатня дорівнює 7143,53 / 12 = 595,3 грн. Середньорічний виробіток одного робітника – 288522 грн., що є дуже високим показником й говорить про ефективність виробництва. Саме тому необхідно переглянути тарифні ставки відрядників тв погодинників й збільшити їх.
Сума повної собівартісті продукції (без врахування вартості паперу і картону) становить 1405672,88 грн., а цеховий випуск продукції в оптових цінах – 2205435,61 грн.
Чистий прибуток дорівнює 421701,86 грн.,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу