*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Релігія у контексті психоаналізу

контрольные работы, психология

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 309

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………….. 3
1.Релігія як об'єкт психоаналізу 3. Фройда …………………………… 4
2.Сутність релігії в аналітичній психології К.-Г. Юнга ……………… 20
3.Психологія релігії у гуманістичному психоаналізі Е. Фромма …… 32
Висновок …………………………………………………………………. 43
Література ………………………………………………………………. 44
Тема курсової роботи «Релігія у контексті психоаналізу».
Процес виникнення релігії, розкриття її глибинної сут¬ності досліджу-вали вчені у контексті психоаналізу.
Зігмунд Фройд (1856—1939р.р.) як представник психоана¬лізу прагнув удосконалити і науково обґрунтувати його. З допомогою психоаналізу вчений намагався встановлювати факти, пояснювати їх причини і передбачати наслідки. Він винайшов психоаналіз не тільки як наукову теорію, а й як особливу психотерапевтичну практику, сутність якої по¬лягала в тому, щоб допомогти хворому визначити причину своєї травми шляхом згадування витісненої події, усвідо¬млення її, що призведе до ліквідації або послаблення больового симптому.
Оригінальну концепцію релігії запропонував один із улюблених учнів 3. Фройда, філософ Карл-Густав Юнг (1875—1961р.р.). На противагу своєму вчителю він значно розширив смисл «лібідо», але не в розумінні сексуальних тенденцій, а в значенні могутнього життєвого пориву. У К.-Г. Юнга лібідо виступає як інтенціальність, направле¬ність психічних процесів, енергія, яку можна порівняти з волею Шопенгауера.
До питань релігії як психологічного феномену звертав¬ся видатний ні-мецько-американський філософ і психолог Еріх Фромм (1900—1980р.р.). Він постійно полемізував з Фройдом та Юнгом, котрі розглядали історію лише крізь психічні факти. Натомість Фромм вважає, що для осягнен¬ня таємниць історії недостатньо одних лише психологічних одкровень. їх необхідно співвіднести з багатомірним со¬ціально-історичним контекстом, з імперативами культури.
Мета роботи – розглянути релігію у контексті психоаналізу з точки зору Зігмунда Фройда, Карла-Густава Юнга та Еріха Фромма.
Наукова перспектива розкривається перед вивченням гуманістичного виміру релігії у контексті соціокультурних реалій, які уможливлюють від-найдення перетину двох форм світовідчуття — психоаналізу та дзен-буддизму; Нового смислового наповнення набуває проблема взає-мовпливу двох типів культур — західного і східного, що, безперечно, відкриває нові можливості їх діалогу щодо взаємозбагачення, збільшення людського у людині.
Надавши рівнозначний статус свідомому нарівні з не¬свідомим, поси-люючи Я, дослідники пов'язали проблему осмислення релігії з сенсожиттє-вими вимірами людини, як глибоко особистісними, індивідуальними, так і соціальними, де вона трансформується у світську релігію, набуває універсального статусу.
Унаслідок поєднання психоаналізу і впливових філо¬софських напрямів витлумачення релігії переходить у екзистенційно-моральну площину, де набуває глибинних, особистісних характеристик, пов'язуючись з совістю, і стає співмірним із гуманістичними інтенціями соціальних реалій.
Модифікація класичного психоаналізу поглиблює уяв¬лення про людину, її особистісно-психологічне буття — ре¬лігію. Ця трансформація фройдизму зумовила вихід релігієзнавчої проблематики з суто психоаналітичних розві¬док, наблизивши психологію релігії до інших напрямів сучасної філософії і психології.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу