*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аспекти формування ідіоматичного мовлення

курсовые работы, английский язык

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 284

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ІДІОМАТИЧНОГО МОВЛЕННЯ 5
1.1 Методи та принципи навчання іноземних мов у
загальноосвітній школі 5
1.2 Поняття про ідіоми в сучасному мовознавстві 9
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІДІОМАТИЧНОМУ
МОВЛЕННЮ УЧНІВ 13
2.1 Застосування ідіом на уроках англійської мови 13
2.2 Вивчення ідіоматичному мовленню учнів на уроках
англійської мови 15
2.3 Використання віршів, прислів‘їв та приказок у
процесі вивчення англійської мови 24
ВИСНОВОК 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
Впродовж століть школа накопичила достатньо великий досвід навчання учнів з англійської мови. Ведуться пошуки нових форм навчання і аналізуються традиційні, з метою створення високого рівня освіченості учнів.
Згідно з проектом Державного освітнього стандарту учні мають засвоїти мовний матеріал як засіб оформлення і розуміння висловлювання у процесі спілкування. Для цього школярам необхідно зрозуміти та засвоїти комунікативні функції засобів спілкування для їх коректного вживання у відповідних мовленнєвих ситуаціях, уміти самостійно добирати саме ті мовні та мовленнєві засоби, що є оптимальними для реалізації комунікативного наміру та адектватними певній ситуації спілкування.
Чинна програма з англійської мови висуває серйозні вимоги до розвитку мовленнєвих умінь та навичок учнів. Школярі мають вільно й досить вправно вести бесіду, оперуючи мовним багатством, запорукою чого є використання різноманітної лексики взагалі й фразеології зокрема.
Вищеназваній проблемі присвячено низку праць сучасних методистів (І.А.Добровольська, Г.І.Подосиннікова, Н.М.Топтигіна, Є.О.Хохлачов). Так, Є.О.Хохлачов зазначає, що спеціальна фразеологічна робота є одним із шляхів збагачення усного мовлення учнів загально¬освітньої школи. Вона полягає в ознайомленні їх із фразеологіч¬ними зрощеннями, єдностями та сполученнями, що найчастіше використовуються в художній літературі.
Г.І.Подосиннікова говорить про необхідність навчання школярів ідіоматичних конструкцій, пояснюючи це тим, що ідіоматичність мовлення є психолінгвистичним феноменом своєрідності вербального менталітету нації, що ґрунтується на специфічності національного світосприйняття і виражається в закріпленні в узусі відповідної мови синкретичних, неподільних мовленнєвих одиниць. Саме такі мовленнєві одиниці, які не можна перекласти дослівно, відбивають особливості сучасного літературно-розмовного мовлення. Н.М.Топтигіна підкреслює, що специфіка використання ідіом, мовленнєвих штампів та інших видів фразеологічних одиниць у...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу